Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

So študentmi sme hľadali, kde je hranica medzi konfliktom a násilím