Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Archive for jún, 2023

Kto pomáha obetiam násilia?

Autor článku:Ing. Mgr. MAJER Martin   Pojem násilie a násilné správanie v partnerských vzťahoch sa k nám dostávajú hlavne kvôli medializácii súkromia verejne známych osôb. Tu sa dozvedáme nielen o okolnostiach, pre ktoré bolo toto násilie páchané, ale aj informáciu, že vo väčšine prípadov sú obeťami práve ženy a deti. Tieto skutočnosti po ich medializácii vždy vyvolajú

Read More

Násilie a jeho formy: viete ich rozpoznávať?

Medzi najčastejšie formy domáceho a rodovo podmieneného násilia môžeme radiť fyzické, psychické, sexuálne, sociálne, ekonomické a materiálne násilie. Každá z týchto foriem má svoje špecifické prejavy. Fyzické násilie:·        patria sem napríklad bitky, facky, škrtenie, sácanie, hádzanie, spôsobovanie popálenín,·        ale aj odopieranie spánku a jedla,·        vyhodenie z auta na cudzom mieste,·        agresívne a nebezpečné vedenie auta,·        nútenie piť alkohol alebo užiť iné

Read More