Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Nenechajme deti trpieť

Autorka:
Mgr. Zuzana Blažečková

November vnímame ako dôležitý mesiac v oblasti násilia, či už páchaného na deťoch, alebo na ženách. To, že je dôležité nezatvárať oči pred týraním detí, nám pripomínajú hneď tri dni v tomto mesiaci. 18. november je Európskym dňom boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu a sexuálnemu zneužívaniu, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november vyhlásila organizácia UNICEF za Medzinárodný deň práv dieťaťa. Práve tieto tri dni nám majú pripomínať, viac ako iné, že každé dieťa si zaslúži detstvo bez násilia.

Svetový deň  prevencie týrania detí bol vyhlásený v roku 2000 v Ženeve Svetovou ženskou organizáciou WWS (The World Women Summit). Tento deň by mal ľuďom celosvetovo pripomínať, že aj dieťa má svoje práva, medzi ktoré patrí aj ochrana pred rôznymi formami násilia. Nesmieme zabúdať na to, aké sú deti bezbranné a koľko lásky od nás očakávajú a potrebujú. Deti bývajú najčastejšie týrané fyzicky, psychicky, sexuálne alebo sú šikanované.

Radi by sme však zdôraznili aj to, aké dôležité je podať deťom pomocnú ruku, aj keď nie sú oni samé priamo obeťou domáceho alebo iného násilia. Často sa totiž stretávame aj s tým, že dieťa je svedkom takéhoto násilia a túto traumatickú udalosť si nesie so sebou. Vtedy hovoríme, že sa jedná o sekundárnu obeť násilia. K takémuto dieťaťu je potrebné pristupovať s rovnakou dôležitosťou, vážnosťou a citlivosťou, ako keby bolo priamo primárnou obeťou. To, že vidí a vníma domáce násilie páchané na jeho príbuznom (matke, súrodencovi) je rovnako traumatizujúce a má vplyv na jeho prežívanie a správanie.

Plošná osveta u nás chýba

Slovensko podpísalo Dohovor o právach dieťaťa a Chartu práv dieťaťa, avšak ešte stále na našom území chýba celoplošné šírenie prevencie a pomoci a aj na základe toho sa na území Slovenska stále stáva obeťou násilia a zneužívania až 600 detí ročne. Je dôležité medzi deťmi robiť osvetu o tom, čo to týranie, domáce násilie alebo zneužívanie je. Deti by mali mať informáciu o tom, kde hľadať pomoc, keď mám problém s týraním ja alebo viem, že týrajú môjho kamaráta alebo príbuzného.

 

Svetový deň prevencie týrania detí zviditeľňuje v súčasnosti už viac ako 900 organizácií zo 128 krajín sveta. Nezisková organizácia Centrum Slniečko je hlavným koordinátorom aktivít na Slovensku zameraných na prevenciu týrania detí, na detské obete násilia a na dodržiavanie detských práv. Preto každoročne pri príležitosti 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania detí – organizuje celoslovenskú kampaň.

Nezisková organizácia Slniečko hlása myšlienku Detstvo bez modrín. Postojme chvíľu a zamyslime sa, či existuje niekto, komu by sme mohli pomôcť. Či nie je v našom okolí dieťa so smutnými očami, ktoré nepozná lásku, ale dennodenne žije s násilím, týraním, nevšímavosťou a ľahostajnosťou. Pridajme aj my ruku k dielu a nedovoľme, aby sa ubližovalo tým najmenším. Je to v našej moci, len musíme chcieť. A najlepšie všetci, ako kvapky v mori, pretože len more robí vlny.

 

Aj naše centrum sa zapojí do tohtoročnej „Bubnovačky“, ktorú organizuje Centrum Slniečko v spolupráci s viacerými partnermi a organizáciami. Tento rok sa uskutoční 20.11.2023. Pre viac informácii kliknite na link: https://centrumslniecko.sk/o-nas/bubnovacka/

Rovnako radi sme prijali možnosť pripojiť sa k iniciatíve „Detstvo bez násilia“, za zrodom ktorej stojí Centrum LOCIKA v Českej republike.