Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Archive for máj, 2023

Ako domáce násilie definuje zákon

Problematika rodovo podmieneného násilia v poslednom období výraznejšie rezonuje spoločnosťou. Nie je to len kvôli medializovaným udalostiam zo súkromia verejne známych osôb, ale dostáva sa do popredia aj vďaka zvýšenej osvete, ktorej pomáhajú najmä intervenčné centrá alebo špecializované neziskové organizácie. Vďaka tomu, že sa spoločnosť dozvedá o rizikách vzniku domáceho násilia sa zároveň učí aj ako pomáhať

Read More

Varovné signály násilníka: vlastnosti a znaky násilnej osoby

Každý z nás je jedinečný, no vedeli ste, že jedinečné sú aj naše vzťahy? Každý vzťah je totiž vo svojej podstate špecifický, no ak hovoríme o násilnom vzťahu, na základe skúseností vieme rozpoznať niektoré opakujúce sa znaky, ktoré v nás môžu vztýčiť varovný prst a mali by sme spozornieť. No a ak sa s nimi stretneme vo vzťahu, mali by sme byť

Read More