Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

O nás

Projekt Staviame Mosty Pomoci je zameraný na obete domáceho a  rodovo podmieneného násilia. Jeho heslom sa stala fráza #existujeriesenie a stojí za ním občianske združenie Centrum sociálnych služieb KA, ktoré v spolupráci s BBSK získalo prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Čo prinesie projekt Staviame mosty pomoci?

– Pomôže udržať, prípadne zvýšiť kvalitu poradenských služieb a podporu obetiam násilia.
– Počíta s rozšírením služieb pre obete domáceho násilia v okresoch Banská Bystrica, Poltár, Lučenec či Brezno.
– Vďaka nemu sa odborníci, ktorí denne riešia problémy obetí domáceho násilia, môžu vyškoliť napríklad v tom, ako pomôcť zneužívaným deťom, deťom po rozvode rodičov či obetiam domáceho násilia.
– Projekt tiež počíta so spustením vzdelávacej kampane a pomôže tak verejnosti, aby si uvedomila, čo sa už považuje za domáce násilie a chce tiež zvýšiť povedomie o tom, kde môžu ženy a deti nájsť odbornú pomoc.

Hľadáte pomoc? Tu nájdete dôležité kontakty, na ktoré sa môžete kedykoľvek obrátiť.