Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Archive for február, 2023

4 Dobré rady, ako predchádzať násiliu v rodinách

Viete, kedy dieťa potrebuje vaše bezpodmienečné prijatie? Ešte predtým, ako sa narodí. Ak má pri sebe osobu, ktorej môže veriť a ľúbi ho bez podmienok a za každých okolností, má najlepší základ, aby sa z neho stal spokojný, optimistický a dôverujúci dospelák, ktorý pozná svoju hodnotu. Ak to tak nie je, nastáva problém, ktorý môžeme

Read More

Ako a kedy vzniká násilník a obeť?

Dieťa už od prenatálneho obdobia potrebuje bezpodmienečné prijatie, bezpečnú a dôveryhodnú opatrovateľskú osobu, ktorá vie napĺňať všetky potreby dieťaťa. Do 3 rokov veku dieťaťa sa položí základ jeho osobnosti. Ak sú splnené všetky tieto podmienky, je veľký predpoklad, že dieťa si zažije bezpečnú vzťahovú väzbu. Ak sa tak stalo a dieťa má k dospelej osobe vytvorenú bezpečnú

Read More

Čo je to domáce násilie?

Domáce násilie začína veľmi nebadane. Spočiatku nenápadné prejavy naberajú postupne na intenzite. Pri domácom násilí aj banálna vec vygraduje do napätia, ktoré veľmi ľahko skĺzne do násilného ataku. Verbálneho, emocionálneho, fyzického a podobne. Pri spoznaní domáceho násilia je veľmi dôležité rozpoznať rozdiel medzi konfliktom – bežnou hádkou a násilím. Pri konflikte si chce každá strana presadiť

Read More