Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Kto sme

Centrum sociálnych služieb KA je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011.
Sme registrovaným neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. – základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, opatrovateľskej služby, sprostredkovania osobnej asistencie, zariadenia núdzového bývania a denného stacionára.

V roku 2019 sme v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. zriadili aj Centrum pre deti a rodiny DALIA.

 Uvedené služby a opatrenia poskytujeme najmä obyvateľom mesta a okresu Krupina a BB kraja, ale sme pripravení pomôcť každému človeku v sociálnej alebo hmotnej núdzi. Snažíme sa vykonávať svoju prácu profesionálne a kvalitne.

Fotogaléria