Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Čo robíme

Našou hlavnou úlohou je poskytnúť obetiam domáceho násilia krízovú intervenciu a odbornú špecializovanú pomoc, pretože Centrum sociálnych služieb KA od januára 2022 pôsobí aj ako INTERVENČNÉ CENTRUM.

TÁTO POMOC ZAHŔŇA:

  • právne poradenstvo v oblasti trestného, civilného a rodinného práva; vypracovanie a podanie návrhov na vydanie neodkladného opatrenia na rozvod a úpravu rodičovských práv a povinností, trestného oznámenia a pomoc pri iných právnych úkonoch
  • sprevádzanie počas trestného konania vrátane výsluchov na polícii a súde
  • psychologickú pomoc a terapiu pre vás a vaše deti
  • sociálne poradenstvo o rôznych formách sociálnej podpory a dostupnej finančnej podpory
  • posúdenie rizika, ktoré hrozí vám a vašim blízkym v dôsledku domáceho násilia a vypracovanie bezpečnostného plánu
  • sprostredkovanie ďalšej pomoci, napr. bezpečného núdzového ubytovania a pod.

Potrebujete pomoc? Napíšte nám