Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Archive for november, 2023

Iniciatíva Detstvo bez násilia

Tlačové vyhlásenie Bohužiaľ musíme konštatovať, že používanie násilia je v našej spoločnosti hlboko zakorenené. Násilie sa premieta do všetkých oblastí spoločenského i rodinného života. Prejavy násilia sú mnohými  ľuďmi dokonca obdivované ako prejav sily a vodcovstva hodného nasledovania. Dnešná generácia rodičov bola vo veľkej miere vychovávaná za použitia fyzických trestov, či iných foriem násilia. Ich

Read More

Nenechajme deti trpieť

Autorka: Mgr. Zuzana Blažečková November vnímame ako dôležitý mesiac v oblasti násilia, či už páchaného na deťoch, alebo na ženách. To, že je dôležité nezatvárať oči pred týraním detí, nám pripomínajú hneď tri dni v tomto mesiaci. 18. november je Európskym dňom boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu a sexuálnemu zneužívaniu, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí

Read More

25. november – Medzinárodný deň odstránenia násilia voči ženám

Autorka: Mgr. Ľubica Simanová Podľa prieskumu bolo v roku 2020 celosvetovo zabitých okolo 47 000 žien, ktoré boli usmrtené svojím partnerom (manželom, priateľom) alebo iným rodinným príslušníkom (UNODC Research, 2021). Toto číslo je alarmujúce a bohužiaľ každý rok sa stretávame s novými prípadmi násilia páchaného na ženách, ktoré sa v niektorých prípadov končí až smrťou. Týchto prípadov máme dosť aj na Slovensku,

Read More