Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Aktuálne kampane

Pomáhame obetiam domáceho násilia, ale aj tým, ktorí s nimi pracujú. Organizujeme školenia, workshopy, ale vzdelávame aj rodičov a deti. Tu môžete nájsť, čo práve robíme.

18apr

Záverečná konferencia projektu Staviame Mosty Pomoci

Záverečná konferencia k projektu DGV02022 „Staviame Mosty Pomoci“, ktorý je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa uskutočnila v spolupráci s BBSK a MIRRI SR v Banskej Bystrici. Ďakujeme všetkým prezentujúcim za užitočné informácie a prínosné prezentácie a zúčastneným za diskusiu. Hoci realizácia aktivít projektu končí, naďalej sa budeme snažiť poskytovať kvalitné služby obetiam domáceho

Čítať viac
15apr

Pozvánka na záverečnú konferenciu

Centrum sociálnych služieb Krupina a Banskobystrický samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na Záverečnú konferenciu projektu DGV02022 „Staviame Mosty Pomoci“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Dňa: 18.apríla 2024 (štvrtok) v čase od 8.30 hod. do 15.30 hod. Miesto konania: Hotel LUX, Námestie slobody 2, Banská Bystrica Cieľom projektu je zachovanie kvalitného poskytovania

Čítať viac
08mar

Predstavenie platformy SME TU

8. marca 2024 sme zažili výnimočné chvíle v Prezidentskom paláci v Bratislave. Podujatie za účasti prezidentky Zuzany Čaputovej je zamerané nielen na prázdnu oslavu MDŽ, ale aj na tému násilia na ženách, v jeho online aj offline podobách – či už v partnerských vzťahoch, alebo mimo nich, vrátane verbálnej agresie voči verejne angažovaným ženám. Téma je

Čítať viac
22feb

Skríningové metódy pri identifikácii násilia páchaného na deťoch

Posledné prezenčné vzdelávanie vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci a vďaka spolupráci s Banskobystrický samosprávny kraj je úspešne za nami. Školili sme sa na tému „Skríningové metódy pri identifikácii násilia páchaného na deťoch“ a aj toto vzdelávanie bolo prínosom pre našu ďalšiu prácu. Ďakujeme Centrum Slniečko, n.o. a Mariane Kováčovej za lektorovanie.

Čítať viac
08dec

Aj my sme boli súčasťou Synergy Network Meeting 2023

Toto podujatie je o veľmi dôležitej, a bohužiaľ, aj vysoko aktuálnej téme domáceho a rodovo podmieneného násilia. Na tejto medzinárodnej konferencii sme nechýbali ani my. Zúčastnilo sa tu 120 odborníkov z 18 krajín. Hlavnou témou bolo domáce a rodovo podmienené násilie. Súčasťou programu bolo aj Vypískanie násilia, ktoré poukázalo na dôležitosť toho, aby sme sa

Čítať viac
05dec

Pletenie za ľudské práva aj s tematikou domáceho a rodovo podmieneného násilia

Začiatkom decembra sme sa v rámci projektu SMP a 16 dní aktivizmu vo zvolenskej kaviarni Džezva zúčastnili zaujímavého workshopu  „O súhlase“ zameraného na pletenie podpornej siete pre obete sexuálneho násilia spolu s kolegami z Človek v ohrození – región Banská Bystrica a IOM Slovakia. Workshopom pletenia za ľudské práva sprevádzala skvelá Maryna Osipova a skupinka

Čítať viac
29nov

Špecifické znaky v kresbách detí v Banskej Bystrici

Posledné novembrové dni prebiehala v Diecéznom centra Jána Pavla II. v Banskej Bystrici ďalšie vzdelávanie: Identifikácia špecifických znakov v kresbách detí zažívajúcich násilie Pretože aj o vzdelávaní je projekt Staviame Mosty Pomoci – pomáha nám vzdelávať sa, ale aj robiť osvetu o tom, ako pomáhať obetiam domáceho a rodovo podmieného násilia.

Čítať viac
28nov

So stredoškolákmi z Krupiny sme sa rozprávali o bezpečných a nenásilných vzťahoch

Aj vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci sme v rámci kampane "16 dní aktivizmu V BOJI ZA OCHRANU proti násilu páchaného na ženách” mali možnosť diskutovať so študentami a študentkami stredných škôl v Krupine o téme bezpečných a nenásilných vzťahov, ako prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách a deťoch, ako hľadať pomoc dostať

Čítať viac
22nov

Vypočujte si záznam relácie Klub komunálnej politiky

V Rádiu Regina stred sme hovorili o význame práce špecializovaných poradenských centier a pomoci obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia. Anna Surovcová (riaditeľka Centra sociálnych služieb Krupina) a Ľubica Simanová (psychologička, Centrum sociálnych služieb Krupina) sa s moderátorkou Martou Výboštekovou rozprávali pri príležitosti Medzinárodného dňa odstránenia násilia voči ženám. Podľa prieskumu bolo v roku 2020 celosvetovo zabitých okolo 47 000

Čítať viac
20nov

Spolu proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu v OC Europa a Terminal BB

V rámci projektu Staviame Mosty Pomoci sme vyšli medzi ľudí, aby sme otvorene hovorili o násilí páchanom na ženách aj o jeho eliminácii. Zároveň sme podávali informácie o tom, ako je možné pomáhať obetiam násilia. Tieto aktivity sme vykonávali v Banskej Bystrici, a to v Europa SC v nákupnom centre Terminal. Ďakujeme polícii a odboru

Čítať viac
20nov

Bubnovačka, ktorá šíri dôležitosť detstva bez modrín

Aj my sme sa zapojili do BUBNOVAČKY, podujatia, ktorého tradícia siaha do roku 2014. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím. V rámci tejto kampane sme na škole prezentovali preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá, prostredníctvom ktorého dokážeme s deťmi lepšie hovoriť o témach násilia a šikany.

Čítať viac
25okt

Kresby detí zažívajúce násilie – vzdelávanie v Lučenci

Na konci októbra sme vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci absolvovali ďalšie vzdelávanie – tentoraz bolo zamerané na identifikáciu špecifických znakov v kresbách detí zažívajúcich násilie. Boli to dva dni plné zaujímavých informácií, ktoré nám pomáhajú v práci s obeťami domáceho a rodovo podmieneného násilia. Práve v kresbách totiž môžeme nájsť znaky, že sa s dieťaťom niečo deje, a tak mu pomôcť s problémom.

Čítať viac
29sep

Odborné vzdelávanie vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci pokračuje

Aj v jesenných mesiacoch sa opäť rozbehla vzdelávacia kampaň nášho projektu. Vďaka spolupráci s partnerom projektu Banskobystrický samosprávny kraj prebieha v týchto dňoch odborné vzdelávanie „Skríningové metódy pri identifikácii násilia“ pre našich kolegov v Lučenci a v Banskej Bystrici. Ďakujeme Centru Slniečko, n.o. a Mgr. Mariane Kováčovej, PhD. za lektorovanie.

Čítať viac
31máj

Workshop pre zásahové tímy

Na konci mája sme organizovali workshop pre zásahové tímy, ktorého sa zúčastnili zamestnanci prokuratúry, polície, ÚPSVaR, intervenčného centra a záchrannej zdravotnej služby. Počas sme tohto stretnutia sme sa usilovali o to, aby sme si vymenili poznatky pri  zabezpečovaní ochrany obetí násilia, posilnili sme vzájomnú súčinnosť a vymenili sme si poznatky. Tiež sme spoločne hľadali možnosti, ako zefektívniť vzájomnú

Čítať viac
27apr

Na informačnom podujatí pre odbornú verejnosť sme šírili myšlienky projektu Staviame Mosty Pomoci

Na pôde Centra poradenstva a prevencie v Lučenci sa uskutočnilo informačné podujatie pre odbornú verejnosť s názvom „Čo potrebujeme vedieť o domácom násilí a ako môžeme pomôcť?“. Podujatie bolo zamerané na problematiku domáceho a rodovo podmieneného násilia, rozvoj spolupráce v danom regióne, ako aj na predstavenie preventívnych a vzdelávacích aktivít v rámci projektu Staviame mosty pomoci. O čom je projekt Staviame Mosty Pomoci Podnetnej diskusie

Čítať viac
24apr

Otvárali sme témy, ktoré sú dôležité pre mladých ľudí

Ďalšia príjemná beseda zameraná na šírenie osvety bola na Odbornom učilišti internátnom Viliama Gaňu v Banskej Bystrici. So študentkami sme hovorili o téme vzťahov a zaujímalo nás aj to, aké sú ich skúsenosti s problematikou domáceho alebo rodovo podmieneného násilia. Hovorili sme tiež o tom, kde sú hranice medzi konfliktom alebo hádkou a domácim násilím, aké sú varovné signály v správaní páchateľov násilia a v neposlednom rade

Čítať viac
03apr

So študentmi sme hľadali, kde je hranica medzi konfliktom a násilím

Na začiatku apríla sme sa zúčastnili besedy so študentami na Odbornom učilišti internátnom Viliama Gaňu v Banskej Bystrici. Hovorili sme o téme vzťahov a domácom násilí. So skupinou 10 študentov sme prebrali, čo je domáce a rodovo podmienené násilie, aké formy tohto násilia poznáme a zaujímalo nás, ako títo mladí ľudia vnímajú vzťahy s blízkymi

Čítať viac
30jan

Vzdelávacia kampaň projektu Staviame Mosty Pomoci

Naša vzdelávacia kampaň projektu Staviame Mosty pomoci pokračuje aj v novom roku. Dávame do pozornosti dva termíny vzdelávania pokračovania Modriny na duši III. v dňoch  19. 1. 2023 a 26. 1. 2023, ktoré spolu absolvuje cca 30 účastníkov. Do ponuky zaradíme aj vzdelávania Modriny na duši I. a Modriny na duši II. (v priebehu mesiacov február – marec). Zároveň

Čítať viac
13dec

Tretie stretnutie subjektov, ktoré chcú pomáhať obetiam domáceho násilia

Na stretnutí multiinštitucionálnej spolupráce spolupracujúcich subjektov  – okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica bola hlavnou témou „Spolupráca inštitúcií v rámci ochrany detí v kontexte domáceho násilia“. Na v poradí už treťom  stretnutí v rámci územia Banskobystrického kraja sa okrem subjektov neziskového sektora zúčastnili aj zástupcovia Okresnej prokuratúry, Okresného riaditeľstva PZ, zástupkyne odboru sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej

Čítať viac
29nov

Ako môžu pomáhajúce subjekty vzájomne spolupracovať

V novembri sme absolvovali ďalšie zaujímavé stretnutie multiinštitucionálnej spolupráce spolupracujúcich subjektov – teraz pre okres Brezno. Témou stretnutia bolo „Násilie na ženách a jeho vplyv na život detí“. Na stretnutí sa okrem subjektov neziskového sektora zúčastnili aj zástupcovia Okresnej prokuratúry, Okresného riaditeľstva PZ, zástupkyne odboru sociálno-právnej ochrany deti a sociálnej kurately, zástupcovia základných škôl v meste a okrese Brezno

Čítať viac
23nov

S vysokoškolákmi sme hľadali spôsob, ako sa vyhnúť vzťahu, ktorý prináša komplikácie

So študentami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme v rámci workshopu otvorili tému: „Je možné sa vyhnúť vzťahu, ktorý nám  prinesie do života komplikácie?“ Túto diskusiu sme viedli v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Štefana Moysesa, Banskej Bystrici, kde sme sa rozprávali na tému domáceho a rodovo podmieneného násilia. Diskutovali sme sa s cca 25 mladými ľuďmi, s

Čítať viac
22nov

Na projekte Staviame Mosty Pomoci spolupracuje aj BBSK

Začiatok novembra sme sa zúčastnili pracovnej porady sociálnych pracovníkov zariadení sociálnych služieb BBSK. Predstavili sme tu projekt Staviame mosty pomoci, ktorý sa zameriava na pomoc obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia. Predstavili sme hlavné ciele a aktivity projektu, ako aj praktické príklady práce celého tímu pri poskytovaní bezplatných sociálnych, právnych a psychologických služieb. V príjemnej atmosfére sme sa dotkli

Čítať viac
15nov

Študenti z SOŠ Bánoš v B. Bystrici vedia, že #existujeriesenie

V rámci informačnej kampane projektu Staviame Mosty Pomoci a v rámci činnosti nášho poradenského a intervenčného centra sme so študentmi diskutovali na tému: Na čo si dať pozor pri partnerských vzťahoch – ako sa nestať obeťou, či násilnou osobou? Tento workshop mladým ľuďom ukázal, ako spoznať nevhodné prejavy pri našich vzájomných vzťahoch – v rodinách, v škole, v partnerskom

Čítať viac
25okt

Diskusie, ktoré otvárajú vzájomné spolupráce

Na stretnutí multiinštitucionálnej spolupráce spolupracujúcich subjektov – okres Banská Bystrica sme sa venovali téme možností a limitov spolupráce subjektov pri prevencii a eliminácii domáceho násilia. Na tomto stretnutí sa okrem subjektov neziskového sektora zúčastnili aj zástupcovia Okresnej prokuratúry, Okresného riaditeľstva PZ, zástupkyne odboru sociálno-právnej ochrany deti a sociálnej kurately a tiež zástupkyňa Informačnej kancelárie pre obete násilia

Čítať viac
04okt

Staviame Mosty Pomoci – liečime Modriny na duši

Môže sa to stať KDEKOĽVEK… Téma násilia páchaného na deťoch je ťažkou, no potrebnou témou, o ktorej sa netreba len rozprávať, treba sa ju pokúsiť aj riešiť. Ako ale dieťaťu poskytnúť účinnú podporu a pomoc, ak mám pocit, že sa deje niečo, čo nie je v poriadku? Ako znížiť riziko sexuálneho zneužívania detí?  Pozrime sa na to objektívne

Čítať viac
26sep

Prihláste sa do programu KOZMO a jeho dobrodružstvá a pomôžte zastaviť šikanu a násilie

Je pre vás dôležité, aby boli deti k sebe navzájom tolerantné a vedeli prijať odlišnosti druhých bez násilných a traumatických reakcií? Ste svedkami toho, že si deti medzi sebou ubližujú? Že niekoho spomedzi seba vyčleňujú alebo mu dávajú nepeknú prezývku? Alebo sa mu posmievajú? A niekedy ste bezradná či bezradný, ako situáciu medzi deťmi vyriešiť? Práve v tomto

Čítať viac
07sep

Úvodná konferencia odštartovala projekt, ktorý chce pomôcť ochrániť ženy a deti pred domácim násilím

Centrum sociálnych služieb Krupina a Banskobystrický samosprávny kraj boli úspešní v projekte, ktorý do konca apríla 2024 prinesie viaceré aktivity na podporu obetí domáceho a rodovo podmieneného násilia. V banskobystrickom kraji budú organizovať vzdelávacie kampane pre širokú verejnosť, ale aj školiť tých, ktorí s obeťami domáceho násilia pracujú. Na otváracej konferencii, ktorá sa konala online

Čítať viac