Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Potrebujem pomoc

Ako zastaviť domáce násilie? Požiadajte o pomoc. Nižšie nájdete dôležité kontakty, na ktoré sa môžete obrátiť, ak neviete, čo robiť, ak vás bije manžel, vaše dieťa šikanujú alebo ste sa stali obeťou domáceho či rodovo podmieneného násilia. 

Kontakty

Integrovaný záchranný systém112
Polícia158
Linka detskej istoty116 111
Linka pre hľadané deti116 000
Linka detskej dôvery55/234 72 72
Linka UPSVAR pre nahlásenie zanedbávania0800 191 222
Národná linka pre ženy0800 212 212
Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia0800 300 700
Linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi0800 800 818

Napíšte nám