Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Archive for október, 2023

Čo je to rodovo podmienené násilie vo verejnej oblasti a ako mu predchádzať?

Ženy môžu trpieť následkom nerovných mocenských vzťahov založených na rozdieloch medzi ženami a mužmi v sociálnom a spoločenskom postavení tak vo verejnej, ako aj  v súkromnej oblasti. Tento typ násilia je hlboko zakorenený v sociálnej a kultúrnej štruktúre, normách a hodnotách, ktorými sa riadi spoločnosť a je často podporovaný kultúrou popierania a mlčania. Vo verejnej oblasti túto nerovnováhu vo vzťahoch medzi

Read More