Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Užitočné informácie

Kto pomáha obetiam násilia?

Autor článku:Ing. Mgr. MAJER Martin  Pojem násilie a násilné správanie v partnerských vzťahoch sa k nám dostávajú hlavne kvôli medializácii súkromia verejne známych osôb. Tu sa dozvedáme

Násilie a jeho formy: viete ich rozpoznávať?

Medzi najčastejšie formy domáceho a rodovo podmieneného násilia môžeme radiť fyzické, psychické, sexuálne, sociálne, ekonomické a materiálne násilie. Každá z týchto foriem má svoje špecifické prejavy.Fyzické násilie:·        patria

Ako domáce násilie definuje zákon

Problematika rodovo podmieneného násilia v poslednom období výraznejšie rezonuje spoločnosťou. Nie je to len kvôli medializovaným udalostiam zo súkromia verejne známych osôb, ale dostáva sa do