Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Užitočné informácie

Materiály na stiahnutie:

Metodika Ochrana a podpora obetí domáceho násilia zabezpečovaná zdravotníckymi profesiami

Iniciatíva Detstvo bez násilia

Tlačové vyhlásenie Bohužiaľ musíme konštatovať, že používanie násilia je v našej spoločnosti hlboko zakorenené. Násilie sa premieta do všetkých oblastí spoločenského i rodinného života. Prejavy

Nenechajme deti trpieť

Autorka: Mgr. Zuzana Blažečková November vnímame ako dôležitý mesiac v oblasti násilia, či už páchaného na deťoch, alebo na ženách. To, že je dôležité nezatvárať oči

Kto pomáha obetiam násilia?

Autor článku:Ing. Mgr. MAJER Martin  Pojem násilie a násilné správanie v partnerských vzťahoch sa k nám dostávajú hlavne kvôli medializácii súkromia verejne známych osôb. Tu sa dozvedáme

Násilie a jeho formy: viete ich rozpoznávať?

Medzi najčastejšie formy domáceho a rodovo podmieneného násilia môžeme radiť fyzické, psychické, sexuálne, sociálne, ekonomické a materiálne násilie. Každá z týchto foriem má svoje špecifické prejavy.Fyzické násilie:·        patria

Ako domáce násilie definuje zákon

Problematika rodovo podmieneného násilia v poslednom období výraznejšie rezonuje spoločnosťou. Nie je to len kvôli medializovaným udalostiam zo súkromia verejne známych osôb, ale dostáva sa do

Čo je to domáce násilie?

Domáce násilie začína veľmi nebadane. Spočiatku nenápadné prejavy naberajú postupne na intenzite. Pri domácom násilí aj banálna vec vygraduje do napätia, ktoré veľmi ľahko skĺzne