Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Nezaradené

Kto pomáha obetiam násilia?

Autor článku:Ing. Mgr. MAJER Martin   Pojem násilie a násilné správanie v partnerských vzťahoch sa k nám dostávajú hlavne kvôli medializácii súkromia verejne známych osôb. Tu sa dozvedáme nielen o okolnostiach, pre ktoré bolo toto násilie páchané, ale aj informáciu, že vo väčšine prípadov sú obeťami práve ženy a deti. Tieto skutočnosti po ich medializácii vždy vyvolajú

Read More

Násilie a jeho formy: viete ich rozpoznávať?

Medzi najčastejšie formy domáceho a rodovo podmieneného násilia môžeme radiť fyzické, psychické, sexuálne, sociálne, ekonomické a materiálne násilie. Každá z týchto foriem má svoje špecifické prejavy. Fyzické násilie:·        patria sem napríklad bitky, facky, škrtenie, sácanie, hádzanie, spôsobovanie popálenín,·        ale aj odopieranie spánku a jedla,·        vyhodenie z auta na cudzom mieste,·        agresívne a nebezpečné vedenie auta,·        nútenie piť alkohol alebo užiť iné

Read More

Ako domáce násilie definuje zákon

Problematika rodovo podmieneného násilia v poslednom období výraznejšie rezonuje spoločnosťou. Nie je to len kvôli medializovaným udalostiam zo súkromia verejne známych osôb, ale dostáva sa do popredia aj vďaka zvýšenej osvete, ktorej pomáhajú najmä intervenčné centrá alebo špecializované neziskové organizácie. Vďaka tomu, že sa spoločnosť dozvedá o rizikách vzniku domáceho násilia sa zároveň učí aj ako pomáhať

Read More

Varovné signály násilníka: vlastnosti a znaky násilnej osoby

Každý z nás je jedinečný, no vedeli ste, že jedinečné sú aj naše vzťahy? Každý vzťah je totiž vo svojej podstate špecifický, no ak hovoríme o násilnom vzťahu, na základe skúseností vieme rozpoznať niektoré opakujúce sa znaky, ktoré v nás môžu vztýčiť varovný prst a mali by sme spozornieť. No a ak sa s nimi stretneme vo vzťahu, mali by sme byť

Read More

Aj rešpektovať znamená pomáhať

Medzinárodný deň žien môže byť príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli, aká je v našej spoločnosti dôležitá rovnoprávnosť a aké dôsledky môže mať, ak sa medzi nami vytráca rešpekt a ľudskosť. Človek je tvor spoločenský a vzťahy sú pre nás prirodzene dôležité. Čo sa však stane, ak natrafíme na sklamanie a zradu našej dôvery, čo ak sa z našej

Read More

4 Dobré rady, ako predchádzať násiliu v rodinách

Viete, kedy dieťa potrebuje vaše bezpodmienečné prijatie? Ešte predtým, ako sa narodí. Ak má pri sebe osobu, ktorej môže veriť a ľúbi ho bez podmienok a za každých okolností, má najlepší základ, aby sa z neho stal spokojný, optimistický a dôverujúci dospelák, ktorý pozná svoju hodnotu. Ak to tak nie je, nastáva problém, ktorý môžeme

Read More

Ako a kedy vzniká násilník a obeť?

Dieťa už od prenatálneho obdobia potrebuje bezpodmienečné prijatie, bezpečnú a dôveryhodnú opatrovateľskú osobu, ktorá vie napĺňať všetky potreby dieťaťa. Do 3 rokov veku dieťaťa sa položí základ jeho osobnosti. Ak sú splnené všetky tieto podmienky, je veľký predpoklad, že dieťa si zažije bezpečnú vzťahovú väzbu. Ak sa tak stalo a dieťa má k dospelej osobe vytvorenú bezpečnú

Read More

Čo je to domáce násilie?

Domáce násilie začína veľmi nebadane. Spočiatku nenápadné prejavy naberajú postupne na intenzite. Pri domácom násilí aj banálna vec vygraduje do napätia, ktoré veľmi ľahko skĺzne do násilného ataku. Verbálneho, emocionálneho, fyzického a podobne. Pri spoznaní domáceho násilia je veľmi dôležité rozpoznať rozdiel medzi konfliktom – bežnou hádkou a násilím. Pri konflikte si chce každá strana presadiť

Read More