Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Staviame mosty pomoci

Potrebujete pomoc?

Už nemlčte.

Nemusia vás biť, sácať alebo vám fyzicky ubližovať.
Ak vás ponižujú, obviňujú, kričia na vás, klamú, zadržiavajú vám peniaze, vyhrážajú sa vám či inak sa snažia mať nad vami kontrolu - je to stále domáce násilie.

Potrebujem pomoc

Existuje riešenie.

Naša vízia

Chceme zachovať kvalitné poskytovanie špecializovaných poradenských služieb obetiam násilia a rozšíriť služby do ďalších okresov v Banskobystrickom kraji. 

Kde nájdem pomoc

Špecializované poradenské centrum pre obete násilia

Intervenčné centrum pre obete násilia

Web je súčasťou projektu

Staviame Mosty Pomoci získal grant z Nórska v sume 441 572,45 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 77 924,55 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je  zachovať kvalitné poskytovanie špecializovaných poradenských služieb obetiam násilia a zároveň tieto špecializované služby posunúť aj do ďalších okresov v BB kraji.

Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
www.norwaygrants.sk

Čo robíme

Naše aktivity

Prečítajte si články o našej činnosti, aktivitách i kampaniach, ktorými pomáhame zvýšiť povedomie o tom, ako pristupovať k obetiam domáceho násilia.

31máj

Workshop pre zásahové tímy

Na konci mája sme organizovali workshop pre zásahové tímy, ktorého sa zúčastnili zamestnanci prokuratúry, polície, ÚPSVaR, intervenčného centra a záchrannej zdravotnej služby. Počas sme tohto stretnutia sme sa usilovali o to, aby sme si vymenili poznatky pri  zabezpečovaní ochrany obetí násilia, posilnili sme vzájomnú súčinnosť a vymenili sme si poznatky. Tiež sme spoločne hľadali možnosti, ako zefektívniť vzájomnú

Čítať viac
27apr

Na informačnom podujatí pre odbornú verejnosť sme šírili myšlienky projektu Staviame Mosty Pomoci

Na pôde Centra poradenstva a prevencie v Lučenci sa uskutočnilo informačné podujatie pre odbornú verejnosť s názvom „Čo potrebujeme vedieť o domácom násilí a ako môžeme pomôcť?“. Podujatie bolo zamerané na problematiku domáceho a rodovo podmieneného násilia, rozvoj spolupráce v danom regióne, ako aj na predstavenie preventívnych a vzdelávacích aktivít v rámci projektu Staviame mosty pomoci. O čom je projekt Staviame Mosty Pomoci Podnetnej diskusie

Čítať viac
24apr

Otvárali sme témy, ktoré sú dôležité pre mladých ľudí

Ďalšia príjemná beseda zameraná na šírenie osvety bola na Odbornom učilišti internátnom Viliama Gaňu v Banskej Bystrici. So študentkami sme hovorili o téme vzťahov a zaujímalo nás aj to, aké sú ich skúsenosti s problematikou domáceho alebo rodovo podmieneného násilia. Hovorili sme tiež o tom, kde sú hranice medzi konfliktom alebo hádkou a domácim násilím, aké sú varovné signály v správaní páchateľov násilia a v neposlednom rade

Čítať viac
každá
0 .
žena z EÚ staršia ako 15 rokov bola aspoň raz v živote obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia
priemerne
0 %
európskych žien, ktoré zažilo sexuálne zneužívanie, túto udalosť nenahlási polícii
priemerne
0
slovenských žien je ročne obeťou násilia