Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Staviame mosty pomoci

Potrebujete pomoc?

Už nemlčte.

Nemusia vás biť, sácať alebo vám fyzicky ubližovať.
Ak vás ponižujú, obviňujú, kričia na vás, klamú, zadržiavajú vám peniaze, vyhrážajú sa vám či inak sa snažia mať nad vami kontrolu - je to stále domáce násilie.

Potrebujem pomoc

Existuje riešenie.

Naša vízia

Chceme zachovať kvalitné poskytovanie špecializovaných poradenských služieb obetiam násilia a rozšíriť služby do ďalších okresov v Banskobystrickom kraji. 

Kde nájdem pomoc

Špecializované poradenské centrum pre obete násilia

Intervenčné centrum pre obete násilia

Web je súčasťou projektu

Staviame Mosty Pomoci získal grant z Nórska v sume 441 572,45 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 77 924,55 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je  zachovať kvalitné poskytovanie špecializovaných poradenských služieb obetiam násilia a zároveň tieto špecializované služby posunúť aj do ďalších okresov v BB kraji.

Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
www.norwaygrants.sk

Čo robíme

Naše aktivity

Prečítajte si články o našej činnosti, aktivitách i kampaniach, ktorými pomáhame zvýšiť povedomie o tom, ako pristupovať k obetiam domáceho násilia.

22feb

Skríningové metódy pri identifikácii násilia páchaného na deťoch

Posledné prezenčné vzdelávanie vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci a vďaka spolupráci s Banskobystrický samosprávny kraj je úspešne za nami. Školili sme sa na tému „Skríningové metódy pri identifikácii násilia páchaného na deťoch“ a aj toto vzdelávanie bolo prínosom pre našu ďalšiu prácu. Ďakujeme Centrum Slniečko, n.o. a Mariane Kováčovej za lektorovanie.

Čítať viac
08dec

Aj my sme boli súčasťou Synergy Network Meeting 2023

Toto podujatie je o veľmi dôležitej, a bohužiaľ, aj vysoko aktuálnej téme domáceho a rodovo podmieneného násilia. Na tejto medzinárodnej konferencii sme nechýbali ani my. Zúčastnilo sa tu 120 odborníkov z 18 krajín. Hlavnou témou bolo domáce a rodovo podmienené násilie. Súčasťou programu bolo aj Vypískanie násilia, ktoré poukázalo na dôležitosť toho, aby sme sa

Čítať viac
05dec

Pletenie za ľudské práva aj s tematikou domáceho a rodovo podmieneného násilia

Začiatkom decembra sme sa v rámci projektu SMP a 16 dní aktivizmu vo zvolenskej kaviarni Džezva zúčastnili zaujímavého workshopu  „O súhlase“ zameraného na pletenie podpornej siete pre obete sexuálneho násilia spolu s kolegami z Človek v ohrození – región Banská Bystrica a IOM Slovakia. Workshopom pletenia za ľudské práva sprevádzala skvelá Maryna Osipova a skupinka

Čítať viac
každá
0 .
žena z EÚ staršia ako 15 rokov bola aspoň raz v živote obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia
priemerne
0 %
európskych žien, ktoré zažilo sexuálne zneužívanie, túto udalosť nenahlási polícii
priemerne
0
slovenských žien je ročne obeťou násilia