Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Na informačnom podujatí pre odbornú verejnosť sme šírili myšlienky projektu Staviame Mosty Pomoci