Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Čo je to domáce násilie?

Domáce násilie začína veľmi nebadane. Spočiatku nenápadné prejavy naberajú postupne na intenzite. Pri domácom násilí aj banálna vec vygraduje do napätia, ktoré veľmi ľahko skĺzne do násilného ataku. Verbálneho, emocionálneho, fyzického a podobne.

Pri spoznaní domáceho násilia je veľmi dôležité rozpoznať rozdiel medzi konfliktom – bežnou hádkou a násilím. Pri konflikte si chce každá strana presadiť svoje. Konflikty sprevádzajú rôzne techniky ich zvládania, práca s vlastnými emóciami. Čím sa konflikt odlišuje od násilia je v prvom rade tým, že násilie je jednoznačná prevaha jednej strany a vedomé zneužívanie tejto prevahy alebo sily. Násilie je nerovnosť moci a jedna strana, ktorá má silovú alebo mocenskú prevahu, toto využíva alebo zneužíva. Násilie má rôzne podoby, a tak môže byť prevaha fyzická, psychická, ekonomická, sociálna a iná. Pokiaľ silnejšia strana svoju prevahu zneužije, aj konflikt môže prerásť do násilia.

Nemusí ísť o facky

Nemusia vás biť, sácať alebo vám fyzicky ubližovať. Ak vás ponižujú, obviňujú, kričia na vás, klamú, zadržiavajú vám peniaze, finančne obmedzujú, bránia vo vlastnom zárobku, bránia v rozhodovaní o vlastných financiách, ak vás neprimerane kontrolujú, vynucujú si od vás intímnosti bez vášho súhlasu,  vyhrážajú sa vám, izolujú vás od priateľov, známych, rodiny, kontrolujú váš pohyb, sledujú,  či inak sa snažia mať nad vami kontrolu – je to stále domáce násilie.

Tušili ste, že zo štúdie Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) so sídlom vo Viedni, ktorá bola prezentovaná v marci 2014 vyplýva, že každá tretia žena z Európskej únie bola obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia aspoň raz vo svojom živote po dosiahnutí veku 15 rokov?

Štvrtina slovenských žien zažila násilie od bývalého partnera, 12 % od súčasného partnera, každá tretia slovenská žena zažila počas svojho života násilie od akéhokoľvek muža, pričom len 12 % žien uviedlo, že najzávažnejší prípad násilia, ktoré zažili, riešila polícia?

Domáce násilie je:

Protiprávne konanie, ktoré z hľadiska závažnosti môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu

Obeťou domáceho násilia sa môže stať ktokoľvek. Niektoré faktory však zvyšujú riziko a človek sa stáva zraniteľnejším. Do tejto skupiny patria predovšetkým ženy, ktoré sú väčšinou fyzicky slabšie, tehotné ženy, starší ľudia, deti, zdravotne znevýhodnené osoby v domácnosti či ľudia s viacnásobným znevýhodnením ako napríklad dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo tehotná žena so statusom imigrantky.

A aké sú vaše práva?

Najmä máte právo byť vypočutá/ý! Máte právo povedať, čo sa stalo, ako vám bolo ublížené, opísať, ako sa cítite. Polícia, prokurátor alebo aj zdravotník sú povinní vás vypočuť a poskytnúť vám potrebnú pomoc.

Ak vám alebo vašim blízkym niekto ubližuje, vedzte, že tu je veľa dobrých ľudí, odborníkov a odborníčok, ktorí vám ochotne a radi pomôžu. 

Pomoc nájdete aj v poradenských centrách – kontakty nájdete aj na tomto odkaze.

Aj vďaka projektu Staviame mosty pomoci môžeme organizovať workshopy, školenia, tréningy, ale aj informačnú kampaň, ktorá sa venuje osvete a pomoci obetiam násilia.