Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Varovné signály násilníka: vlastnosti a znaky násilnej osoby

Každý z nás je jedinečný, no vedeli ste, že jedinečné sú aj naše vzťahy? Každý vzťah je totiž vo svojej podstate špecifický, no ak hovoríme o násilnom vzťahu, na základe skúseností vieme rozpoznať niektoré opakujúce sa znaky, ktoré v nás môžu vztýčiť varovný prst a mali by sme spozornieť. No a ak sa s nimi stretneme vo vzťahu, mali by sme byť ešte pozornejší a opatrnejší.

Poznať vlastnosti násilníka je dôležité najmä preto, aby sme takéhoto človeka identifikovali čo najskôr a vedeli sa rozhodnúť, ako k nemu budeme pristupovať a či s ním chceme udržiavať nejaký vzťah, alebo sa radšej takýto vzťah rozhodneme rýchlo ukončiť.

Tu sú vlastnosti a znaky, ktoré si môžeme u násilných osôb všimnúť:

 • Je veľmi očarujúci, charizmatický, obľúbený v spoločnosti
 • Má silný pocit vlastnej dôležitosti, nadradenosti a moci
 • Vyžaduje od druhých ľudí (od partnera) neustály obdiv
 • Často využíva iných vo svoj prospech
 • slabú alebo žiadnu empatiu
 • Je emocionálne nestabilný – rýchlo mení náladu a správanie, môže kolísať medzi extrémami od veľmi impulzívneho a výbušného k veľmi ľútostivému a ospravedlňujúcemu
 • V minulosti mohol byť tiež obeťou zneužívania alebo násilia
 • Je tu prítomná závislosť alebo škodlivé užívanie alkoholu, ilegálnych drog, patologické hráčstvo
 • odsudzujúce alebo rasistické názory a správanie voči iným
 • Prejavuje sa uňho kontrolujúce správanie, neprimeraná žiarlivosť, narúšanie súkromia
 • detstve mal poruchy správania
 • kriminálnu minulosť
 • tendenciu často klamať, prekrúcať realitu, manipulovať a viniť za všetko druhého človeka

prevencii násilia nám do značnej miery môže pomôcť aj to, že vieme, čo je domáce a rodovo podmienené násilie a poznáme jeho formy. Medzi základné formy domáceho násilia patrí fyzické, psychické, sexuálne, ekonomické, sociálne a majetkové.

Ak sa už teda v násilnom vzťahu ocitneme alebo poznáme niekoho, kto ho zažíva, pomôže aj to, ak o danej problematike vieme čo najviac. Vzdelávanie o problematike domáceho a rodovo podmieneného násilia na ženách je dôležité, pretože nám poskytuje lepšie porozumenie a informovanosť o tejto vážnej a rozšírenej forme násilia. Keď sa naučíme o príčinách, faktoroch a dôsledkoch domáceho násilia, môžeme lepšie identifikovať a rozpoznať rôzne formy tohto násilia vo svojom okolí. Tieto informácie nám umožňujú poskytnúť podporu a pomôcť obetiam, ktoré môžu trpieť v tajnosti a izolácii.

Keď sa naučíme o príčinách, faktoroch a dôsledkoch domáceho násilia, môžeme lepšie identifikovať a rozpoznať rôzne formy tohto násilia vo svojom okolí.

Navyše ak sme dobre informovaní, môžeme sa angažovať v kampaniach, iniciatívach a organizáciách, ktoré sa zameriavajú na osvetu a zmierňovanie tohto problému. Vzdelávanie nás tiež učí o právach žien, ktoré sú narušované násilím a o právnych a politických nástrojoch, ktoré sú k dispozícii na ich ochranu. Týmto spôsobom môžeme spoločne pracovať na zmene postojov, zlepšení legislatívy a posilnení práv žien, aby sme vytvorili bezpečnejšie a spravodlivejšie prostredie pre všetky ženy.