Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Events

22feb

Screening methods for identifying violence against children

The last face-to-face education thanks to the project Staviame Mosty Pomoci and thanks to cooperation with The Banskobystrica self-governing region is successfully behind us. We were trained on “Screening methods in identifying violence against children“ and this education was also beneficial for our next one work. Thank you Centrum Slniečko, n.o. and Mariana Kováčová for

22feb

Skríningové metódy pri identifikácii násilia páchaného na deťoch

Posledné prezenčné vzdelávanie vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci a vďaka spolupráci s Banskobystrický samosprávny kraj je úspešne za nami. Školili sme sa na tému „Skríningové metódy pri identifikácii násilia páchaného na deťoch“ a aj toto vzdelávanie bolo prínosom pre našu ďalšiu prácu. Ďakujeme Centrum Slniečko, n.o. a Mariane Kováčovej za lektorovanie.

08dec

We were also part of Synergy Network Meeting 2023

This event is about a very important and, unfortunately, highly topical topic of domesticity and gender conditional violence. We were also present at this international conference. Participated 120 experts from 18 countries are here. The main topic was domestic and gender-based violence. A part of the program was also Booing Violence, which pointed out the