Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Čo práve robíme

08mar

Introducing the WE ARE HERE platform

On March 8, 2024, we experienced extraordinary moments in the Presidential Palace in Bratislava. The event, with the participation of president Zuzana Čaputová, is focused not only on the empty celebration of MDŽ, but also on the topic of violence against women, in its online and offline forms – whether in partner relationships or outside

Read More
08mar

Predstavenie platformy SME TU

8. marca 2024 sme zažili výnimočné chvíle v Prezidentskom paláci v Bratislave. Podujatie za účasti prezidentky Zuzany Čaputovej je zamerané nielen na prázdnu oslavu MDŽ, ale aj na tému násilia na ženách, v jeho online aj offline podobách – či už v partnerských vzťahoch, alebo mimo nich, vrátane verbálnej agresie voči verejne angažovaným ženám. Téma je

Read More
22feb

Screening methods for identifying violence against children

The last face-to-face education thanks to the project Staviame Mosty Pomoci and thanks to cooperation with The Banskobystrica self-governing region is successfully behind us. We were trained on “Screening methods in identifying violence against children“ and this education was also beneficial for our next one work. Thank you Centrum Slniečko, n.o. and Mariana Kováčová for

Read More