Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Úvodná konferencia odštartovala projekt, ktorý chce pomôcť ochrániť ženy a deti pred domácim násilím


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/2/f/2f4e0876-e17e-486a-ada6-b22375412eb4/existujeriesenie.sk/web/wp-content/themes/charitio/theme-layouts/post/project-content.php on line 6

Centrum sociálnych služieb Krupina a Banskobystrický samosprávny kraj boli úspešní v projekte, ktorý do konca apríla 2024 prinesie viaceré aktivity na podporu obetí domáceho a rodovo podmieneného násilia. V banskobystrickom kraji budú organizovať vzdelávacie kampane pre širokú verejnosť, ale aj školiť tých, ktorí s obeťami domáceho násilia pracujú.

Na otváracej konferencii, ktorá sa konala online 6. septembra 2022 a zahájila projekt, predstavila Anna Surovcová z občianskeho združenia Centrum sociálnych služieb KA víziu projektu: „Teším sa, že budeme môcť podporiť už existujúce služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, a zároveň posunúť a zabezpečiť poskytovanie týchto špecializovaných služieb aj do ďalších okresov v banskobystrickom kraji.“

Projekt Staviame Mosty Pomoci je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Je zameraný na obete domáceho násilia a obete rodovo podmieneného násilia a bude trvať do konca apríla 2024.

O čom je projekt, ktorého heslom sa stala fráza „existuje riešenie“?

Na úvodnej konferencii si účastníci podrobne vypočuli, čo všetko projekt Staviame Mosty Pomoci zastreší. Aktivít plánuje mnoho a všetky majú jediný cieľ: pomáhať ženám a deťom, aby unikli pred domácim násilím a mohli plnohodnotne žiť bez strachu a tráum.

Čo prinesie projekt Staviame Mosty Pomoci?

·         Pomôže udržať, prípadne zvýšiť kvalitu poradenských služieb a podporu obetiam násilia.

·         Počíta s rozšírením služieb pre obete domáceho násilia v okresoch Banská Bystrica, Poltár, Lučenec či Brezno.

·         Vďaka nemu sa odborníci, ktorí denne riešia problémy obetí domáceho násilia, môžu vyškoliť napríklad v tom, ako pomôcť zneužívaným deťom, deťom po rozvode rodičov či obetiam domáceho násilia.

·         Projekt tiež počíta so spustením vzdelávacej kampane a pomôže tak verejnosti, aby si uvedomila, čo sa už považuje za domáce násilie a  chce tiež zvýšiť povedomie o tom, kde môžu ženy a deti nájsť odbornú pomoc.

Ďakujeme zástupcom partnera BBSK za významnú pomoc pri jej organizovaní, ako aj rečníkom s jednotlivými vstupmi a taktiež všetkým zúčastneným. Vďaka patrí aj kolegyniam a kolegom, ktorí počas diskusie priniesli do témy ochrany obetí domáceho alebo rodovo podmieneného násilia nové podnety.

Veríme, že „stavať mosty pomoci“ sa nám bude spoločne dariť aj pri ďalšej spolupráci.