Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

SK

Skríningové metódy pri identifikácii násilia páchaného na deťoch

Posledné prezenčné vzdelávanie vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci a vďaka spolupráci s Banskobystrický samosprávny kraj je úspešne za nami. Školili sme sa na tému „Skríningové metódy pri identifikácii násilia páchaného na deťoch“ a aj toto vzdelávanie bolo prínosom pre našu ďalšiu prácu. Ďakujeme Centrum Slniečko, n.o. a Mariane Kováčovej za lektorovanie.

Read More

Aj my sme boli súčasťou Synergy Network Meeting 2023

Toto podujatie je o veľmi dôležitej, a bohužiaľ, aj vysoko aktuálnej téme domáceho a rodovo podmieneného násilia. Na tejto medzinárodnej konferencii sme nechýbali ani my. Zúčastnilo sa tu 120 odborníkov z 18 krajín. Hlavnou témou bolo domáce a rodovo podmienené násilie. Súčasťou programu bolo aj Vypískanie násilia, ktoré poukázalo na dôležitosť toho, aby sme sa

Read More

Pletenie za ľudské práva aj s tematikou domáceho a rodovo podmieneného násilia

Začiatkom decembra sme sa v rámci projektu SMP a 16 dní aktivizmu vo zvolenskej kaviarni Džezva zúčastnili zaujímavého workshopu  „O súhlase“ zameraného na pletenie podpornej siete pre obete sexuálneho násilia spolu s kolegami z Človek v ohrození – región Banská Bystrica a IOM Slovakia. Workshopom pletenia za ľudské práva sprevádzala skvelá Maryna Osipova a skupinka

Read More

Špecifické znaky v kresbách detí v Banskej Bystrici

Posledné novembrové dni prebiehala v Diecéznom centra Jána Pavla II. v Banskej Bystrici ďalšie vzdelávanie: Identifikácia špecifických znakov v kresbách detí zažívajúcich násilie Pretože aj o vzdelávaní je projekt Staviame Mosty Pomoci – pomáha nám vzdelávať sa, ale aj robiť osvetu o tom, ako pomáhať obetiam domáceho a rodovo podmieného násilia.

Read More

So stredoškolákmi z Krupiny sme sa rozprávali o bezpečných a nenásilných vzťahoch

Aj vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci sme v rámci kampane "16 dní aktivizmu V BOJI ZA OCHRANU proti násilu páchaného na ženách” mali možnosť diskutovať so študentami a študentkami stredných škôl v Krupine o téme bezpečných a nenásilných vzťahov, ako prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách a deťoch, ako hľadať pomoc dostať

Read More

Vypočujte si záznam relácie Klub komunálnej politiky

V Rádiu Regina stred sme hovorili o význame práce špecializovaných poradenských centier a pomoci obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia. Anna Surovcová (riaditeľka Centra sociálnych služieb Krupina) a Ľubica Simanová (psychologička, Centrum sociálnych služieb Krupina) sa s moderátorkou Martou Výboštekovou rozprávali pri príležitosti Medzinárodného dňa odstránenia násilia voči ženám. Podľa prieskumu bolo v roku 2020 celosvetovo zabitých okolo 47 000

Read More

Spolu proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu v OC Europa a Terminal BB

V rámci projektu Staviame Mosty Pomoci sme vyšli medzi ľudí, aby sme otvorene hovorili o násilí páchanom na ženách aj o jeho eliminácii. Zároveň sme podávali informácie o tom, ako je možné pomáhať obetiam násilia. Tieto aktivity sme vykonávali v Banskej Bystrici, a to v Europa SC v nákupnom centre Terminal. Ďakujeme polícii a odboru

Read More

Bubnovačka, ktorá šíri dôležitosť detstva bez modrín

Aj my sme sa zapojili do BUBNOVAČKY, podujatia, ktorého tradícia siaha do roku 2014. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím. V rámci tejto kampane sme na škole prezentovali preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá, prostredníctvom ktorého dokážeme s deťmi lepšie hovoriť o témach násilia a šikany.

Read More

Iniciatíva detstva bez násilia – tlačová konferencia

Read More

Kresby detí zažívajúce násilie – vzdelávanie v Lučenci

Na konci októbra sme vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci absolvovali ďalšie vzdelávanie – tentoraz bolo zamerané na identifikáciu špecifických znakov v kresbách detí zažívajúcich násilie. Boli to dva dni plné zaujímavých informácií, ktoré nám pomáhajú v práci s obeťami domáceho a rodovo podmieneného násilia. Práve v kresbách totiž môžeme nájsť znaky, že sa s dieťaťom niečo deje, a tak mu pomôcť s problémom.

Read More