Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Násilie a jeho formy: viete ich rozpoznávať? 

Medzi najčastejšie formy domáceho a rodovo podmieneného násilia môžeme radiť fyzické, psychické, sexuálne, sociálne, ekonomické a materiálne násilie. Každá z týchto foriem má svoje špecifické prejavy.

Fyzické násilie:
·        patria sem napríklad bitky, facky, škrtenie, sácanie, hádzanie, spôsobovanie popálenín,
·        ale aj odopieranie spánku a jedla,
·        vyhodenie z auta na cudzom mieste,
·        agresívne a nebezpečné vedenie auta,
·        nútenie piť alkohol alebo užiť iné drogy,
·        použitie zbrane,
·        zabránenie ísť do nemocnice/k lekárovi alebo si zavolať pomoc a pod.

Psychické násilie:
·        sem radíme vyhrážanie sa (napr. obeti a/alebo jej blízkym ublížením alebo zabitím),
·        vydieranie, nadávanie, ponižovanie,
·        vyhrážanie sa samovraždou,
·        obviňovanie, extrémne žiarlenie,
·        urážky, klamstvá, kontrola, kritizovanie,
·        systematické prehliadanie, vyvolávanie strachu, vytváranie dusnej atmosféry,
·        presviedčanie obete, že je psychicky chorá/zbláznila sa a vymýšľa si a pod.

Sexuálne násilie:
·        znásilnenie,
·        rôzne sexuálne narážky a obťažovanie,
·        nútenie k pozeraniu pornografických časopisov alebo filmov, vynucovanie sexu
·        nútenie k rôznym sexuálnym praktikám a pod.

Sociálne formy domáceho násilia:  
·        izolovanie od rodiny a priateľov,
·        uzamknutie v byte/dome,
·        blokovanie telefónu alebo sociálnych sietí,
·        bránenie zamestnať sa (aby obeť nebola v kontakte s inými ľuďmi)

Ekonomické formy domáceho násilia:
·        zabránenie prístupu k financiám,
·        bránenie zamestnať sa – alebo nútenie odísť zo zamestnania (aby obeť nemala vlastné finančné prostriedky), privlastňovanie si všetkých peňazí, neprispievanie na výdavky a domácnosť, nútenie k podpísaniu dokumentov (napr. zmluvy k pôžičkám a úverom) a pod.

Materiálne formy domáceho násilia:
·        znehodnocovanie a ničenie vecí, na ktorých obeti záleží – k čomu je obeť citovo naviazaná,
·        rozbíjanie nábytku a pod.