Norway_grants@4x
Snímka obrazovky 2023-07-03 113228

Ako a kedy vzniká násilník a obeť? 

Dieťa už od prenatálneho obdobia potrebuje bezpodmienečné prijatie, bezpečnú a dôveryhodnú opatrovateľskú osobu, ktorá vie napĺňať všetky potreby dieťaťa. Do 3 rokov veku dieťaťa sa položí základ jeho osobnosti. Ak sú splnené všetky tieto podmienky, je veľký predpoklad, že dieťa si zažije bezpečnú vzťahovú väzbu.

Ak sa tak stalo a dieťa má k dospelej osobe vytvorenú bezpečnú vzťahovú väzbu, bude z neho s najväčšou pravdepodobnosťou spokojný, optimistický, dôverujúci, milujúci seba aj ostatných ľudí, fyzicky aj psychicky zdravý, empatický človek, ktorý vie riešiť konflikty, zvláda ťažké životné situácie, má sebareflexiu a pozná svoju hodnotu – vie si postaviť svoju hranicu, ale vie oceňovať aj druhých, vie požiadať o pomoc.

Na druhej strane, ak sú rodičia detí chladní, nedostatočne napojení na potreby svojich detí, deti sa z tejto skúsenosti naučia, že na dospelých sa neoplatí spoliehať, akýkoľvek vzťah pre ne neznamená bezpečie, nedôverujú ľuďom. Z týchto detí vyrastú emocionálne chladní dospeláci, často veľmi výkonní, ale bez empatie, karieristi, ľudia bez stáleho partnerského vzťahu, chladní rodičia, ktorí nevedia bezpodmienečne milovať svoje deti ani svojich partnerov, partnerky.

Dieťa už od prenatálneho obdobia potrebuje bezpodmienečné prijatie, bezpečnú a dôveryhodnú opatrovateľskú osobu, ktorá vie napĺňať všetky potreby dieťaťa.

No a nakoniec je tu ešte skupina detí, ktoré si od útleho veku zažili násilie, krik, bitky, ponižovanie, manipuláciu. Stačí, keď sú takéhoto správania častými svedkami, keď sa takto správa napr. otec k mame. Tieto deti sa naučia, že takéto správanie sa jedného človeka k druhému je normálne. Z chlapcov sa často stávajú v dospelosti tyrani a z dievčat vyrastú tie submisívne krehké osoby, ktoré „za všetko môžu“, nevedia si postaviť svoju hranicu, nevedia sa vymaniť z područia manipulátora a násilníka.

Je veľmi ťažké tieto vzorce správania zmeniť, je veľmi ťažké zmeniť tyrana a manipulátora v milujúceho, empatického i láskavého manžela a otca. A rovnako je veľmi ťažké z ubitej, submisívnej ženy, ktorá má veľký pocit viny i veľmi negatívny sebaobraz urobiť sebavedomú osamelú matku, ktorá zarobí peniaze, postará sa o domácnosť a ešte aj o 4 deti, za ktoré nesie zodpovednosť.

Nebuďme ľahostajní a všímajte si, kedy už veci nie sú v poriadku. Pretože vždy #existujeriesenie.